Top-image

Norrskensturer

 

Prova våra turer där vi får skåda det vackra norrskens fenomenet.

Norrskenstur med snöskoter

Product IMG
Kvällsturmed snöskoter i den lappländska polarnatten. I midvintertid är dagarna här uppekorta men tack vare den vita snön, stjärnljuset och norrskenet så blirdet aldrig helt mörkt. Det är en magisk känsla att åka ut i polarnatten ochchansen att få se norrsken är över 90 procent om vädret är klart. G...
Vuxen: 895 kr
Barn: 448 kr
Mer information >>>

Norrskenstur med snöskoter, middag

Product IMG
Följ med på en kvällstur med snöskoter i denlappländska naturen. I midvintertid är dagarna korta men tack vare den vitasnön, stjärnljuset och norrskenet så blir det aldrig helt mörkt. Det är enmagisk känsla att åka ut i polarnatten och chansen att få se norrsken är över90 procent om vädret är klart....
Vuxen: 1275 kr
Barn: 638 kr
Mer information >>>

Norrskenstur med hundspann

Product IMG
Ögonenvänjer sig fort vid det bleka ljuset. Upplevelsen är mycket stark, annorlundaoch mystisk. Tystnad, stillhet och action på samma gång. Chanserna att senorrsken är över 90 % om vädret är klart. När det är som bäst fladdrarnorrskenet över himlen i olika färger. Kaffe ochsmörgås serveras runtelden...
Vuxen: 1250 kr
Barn: 625 kr
Mer information >>>

Snöskotur, norrsken

Product IMG
En spännande kvällstur med snöskor i den Lappländska polarnatten. Vid midvintertid är dagarna korta uppe i Lappland, men tack vare den vita snön, stjärnljuset och norrskenet så blir det aldrig helt mörkt. Det är en magisk känsla att vandra i skogen och chansen att få se norrsken är över 90 % om vädr...
Vuxen: 695 kr
Barn: 348 kr
Mer information >>>

Norrskenstur med skoterkälke, middag

Product IMG
Kvällstur med skoterkälke i den Lappländska polarnatten. Ni sitter på varma renskinn, tryggt i kälken som dras av guidens skoter. Vid midvintertid är dagarna korta här uppe men tack vare den vita snön, stjärnljuset och norrskenet så blir det aldrig helt mörkt. Det är en magisk känsla att åka ut i po...
Vuxen: 895 kr
Barn: 448 kr
Mer information >>>

Aurora Colosseum

Product IMG
Med minibuss tar vi oss till vår camp somligger vackert beläget vid Torneälven och vidare med skoterkälke mot Colosseumsom vi ser ute på isen upplyst av marschaller. På renhudar runt elden spanar vimot polarnattens himmel efter norrsken. Chansen att se norrsken är mycket god härdå det i älvdalen oft...
Vuxen: 795 kr
Barn: 395 kr
Mer information >>>

Norrskenstur med terrängbil

Product IMG
Vi startar turen i den vackra Torne älvdalen där chansen att se norrsken är väldigt hög. Det ryms 4 personer plus guide i terrängbilen vilket gör turen väldigt personlig.I terrängbilen är du skyddad från kylan och kan bekvämt titta på Norrskenet. Traditionell middag serveras under kvällen.Priset ink...
Vuxen: 2495 kr
Barn: 1248 kr
Mer information >>>

Aurora musher

Product IMG
Kör hundspann och se norrskenet dansa på himlen ovanför er!

Vuxen: 1495 kr
Barn: 748 kr

Mer information >>>

Abisko sky station

Product IMG
Abisko är känt för att vara Sveriges nederbördsfattigaste plats. Enav de viktigaste faktorerna för att kunna se norrsken är fint väder vilket gör Abisko till en ideal plats. På den här utflykten åker ni med minibusstill Abisko som ligger ca 10 mil från Kiruna. I Abisko åker ni linbanan upptill Auror...
Vuxen: 2995 kr
Mer information >>>