Top-image

Avbokningsregler

Avbokningsregler

Individuella gäster:
o Avbokning tidigare än en vecka innan turen:
Vi återbetalar hela summan förutom en bokningsavgift på 250kr.
o Avbokning senare är en vecka men tidigare än 72 timmar innan turen:
Vi återbetalar 50% av summan.
o Avbokning senare än 72 timmar innan turen:
Ingen återbetalning.

Grupper: (mer än 10 personer):
o Avboknng tidigare än 3 veckor innan turen:
Vi återbetalar hela summan förutom en bokningsavgift på 250kr.
o Avbokning senare än 3 veckor men tidigare än 72 timmar innan turen:
Vi återbetalar 50% av summan.
o Avbokning senare än 72 timmar innan turen:
Ingen återbetalning.

Avbokning kan ej göras via mail.
Vänligen ring oss på 0980 81110