Logga

COVID-19

   Information COVID-19

Med pågående epidemin kommer vi ha en annorlunda säsong. 
Vi kommer att genomföra turer med anpassning för att undvika smittspridning. 
Vi följer myndighets regler och rekommendationer och kräver våra leverantörer att följa dem. Vi har internutbildning så vår personal vet hur man hanterar mat, utrustning, och lokaler på smitts säkert sätt. 
Observera att den här informationen nedanstående uppdateras kontinuerligt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/


Våra rutiner

Turer 

1) Transfer: Vi rekommenderar att alla har ansiktsmask och vi städar och rengör våra minibussar regelbundet. Vi erbjuder desinfektionsmedel i alla minibussar.
2) Kåta: Vi gränsar antal personer i våra kåtor så det inte blir för trångt. Vi ber varje gäst att tvätta händer och använda desinfektion innan matservering.
3) Kläder: Hantering av balaclava –vi tvättar dem mellan användningar. Vi rekommenderar gäster att hyra kläder under hela vistelsen. 
4)  Omklädningsrummen - Vi delar upp gruppen i olika för att undvika trängsel. Vi ger möjlighet till gäster att hämta kläder tidigare innan turen.
5)  Vi försöker att ha en liten grupp. Om man vill ha en privat tur finns det möjlighet att göra det.
6)  Om någon blir sjuk under en tur försöker vi att isolera personen i frågan och transporterar personen tillbaka. 

Camp
Vi följer branschorganisationen (VISITA) riktlinjer mot smittspridning på camping.
https://visita.se/app/uploads/2020/06/Trygg-camping.pdf 

1) Vi ser till att det finns tvål, desinfektion i varje stuga/rum/toalett.
2)  Begränsa antal som kan vara i matsalen samtidigt.
3)  Sätter informationen för att uppmana gäster att hålla avstånd och tvätta händer ofta.
4)  Desinficerar utrustningar efter varje tillfälle.
5)  Servera mat i gästens stuga/rum så mycket det går så antal personer i matsalen minskar.

Butik/kontor

Vi följer folkhälsomyndigheten- och lokala riktlinjer.

1) Vi håller koll på butiken och ber folk att vänta utanför så det inte skapas någon trängsel.
2)  Tillgång till desinfektionsmedel vid ingången och kassan. 
3)  Uppmanar gäster att boka online isätllet för att vänta i kö och boka via disk. 
4)  Regelbunden städning. 

Ansvar som gäst

Vi ber våra gäster att följa myndighetens rekommendationer och restriktioner.

-  Om du har symtom måste du stanna hemma. Vi försöker boka om din tur till ett annat datum.

-   Under en tur måste alla följa våra rutiner

-   Om du blir sjuk under turen vänligen meddela guiden så fort som möjligt.

-   Försök hålla avstånd, tvätta händer ofta.